Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

I.S. Tech Track&Voucher (ACS)

Εφαρμογή windows η οποία διασυνδέεται με το εμπορικό πρόγραμμα της SoftOne (Soft1) και εισάγει την έκδοση Voucher καθώς και το Tracking του στην έκδοση των παραστατικών.

I.S. Tech Track&Voucher (ACS)

Εφαρμογή windows η οποία διασυνδέεται με το εμπορικό πρόγραμμα της SoftOne (Soft1) και εισάγει την έκδοση Voucher καθώς και το Tracking του στην έκδοση των παραστατικών.

Δημιουργια voucher της αποστολής ενημερώνοντας όλα τα στοιχεία αυτόματα βάση των στοιχείων του τιμολογίου

Άνοιγμα παραθύρου προεπισκόπησης το οποίο μας δίνει την δυνατότητα να δούμε την εκτύπωση να την στείλουμε στον εκτυπωτή καθώς και να την μετατοπίσουμε πάνω στο χαρτί

Kουμπί της ακύρωσης του Voucher σε περίπτωση που θέλουμε να ακυρώσουμε την διαδικασία

Πραγματοποιείται έλεγχος και δίνεται ενημέρωση για την κατάσταση της αποστολής μέσα από ένα αναδυόμενο παράθυρο το οποίο  ανοίγει με το πάτημα 

Διασύνδεση On Line με Softone και μεσω εφαρμογής συγχρονισμού με όλα τα γνωστά ERP της αγοράς.