Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

I.S. Tech Warehouse Evo

Το ISTech – Warehouse Evo είναι ένα πρόγραμμα διαχείρισης αποθήκης κατάλληλο για κάθε εμπορική επιχείρηση.

I.S. Tech Warehouse Evo

Το ISTech – Warehouse Evo είναι ένα πρόγραμμα διαχείρισης αποθήκης κατάλληλο για κάθε εμπορική επιχείρηση.

Παρέχει απόλυτο έλεγχο στις διαδικασίες παραλαβής, αποστολής, αποδοχής και εκτέλεσης παραγγελιών καταχωρημένων στο ERP και ιχνηλασιμότητας ειδών, μέσω φορητών τερματικών (PDA). Επιπλέον παρέχει την δυνατότητα καταχώρησης παραγγελιών και αποστολή τους προς το ERP, απο εξωτερικούς συνεργάτες-πωλητές.

Παρέχει  πλήρη ευελιξία και αποτελεσματικότητα σε όλες τις επιχειρήσεις  που αναζητούν ένα σύγχρονο και αξιόπιστο WMS.

Δημιουργία νέου Είδους και ανεύρεση με κριτήρια κωδικός , Barcode, περιγραφή κλπ.

Καταχώρηση των κωδικών barcode για κάθε είδος κατά διαδικασία ανεύρεσης.

Φωτογραφίες ειδών σε όλα τα παραστατικά της εφαρμογής.

Εκτύπωση με βασικά στοιχεία ειδών των παραστατικών.

ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ – Ταυτοποίηση εμπορευμάτων και δημιουργία Παραστατικού Αγοράς

Έλεγχος τιμών κατά την παραλαβή, με δυνατότητα αναπροσαρμογή τους, βάση της τιμής αγοράς.

PICKINGS -Δυνατότητα διαχείρισης με ταχύτητα και ακρίβεια της διαδικασία συλλογής/picking των εμπορευμάτων από παραγγελία

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ -Καταχώρηση των ποσοτήτων απογραφής ανα αποθηκευτικό χώρο, με ανεπτυγμένες δικλίδες ασφαλείας για την αποφυγή λαθών.

Διασύνδεση On Line με το Softone και μεσω εφαρμογής συγχρονισμού με όλα τα γνωστά ERP της αγοράς.