Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Κατασκευή Εφαρμογών

Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε Mobile ή Cloud Based εφαρμογές, προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες.

Υπηρεσίες Υψηλού Επιπέδου

Αναπτύσσουμε κάθε είδους εφαρμογή cloud και mobile ώστε να βελτιώσετε τις εργασίες της επιχείρησής σας

Ανάλογα με τις απαιτήσεις και το budget σας δημιουργούμε εφαρμογές εύκολες και αποτελεσματικές βασισμένες στα ποίο εξελιγμένα και παγκοσμίως αναγνωρισμένα framework

Ανάλυση Απαιτήσεων

Η επικοινωνία με τα στελέχη της επιχείρησής σας δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ορθότερη αντίληψη των εσωτερικών διαδικασιών σας και τον τρόπο εργασίας σας..

Σχεδιασμός

Καθορίζουμε την αρχιτεκτονική και τις λειτουργίες του λογισμικού όπως τη δομή της βάσης δεδομένων και την εμφάνιση του λογισμικού (User Interface) ώστε να διασφαλίσουμε την ποιότητα του σχεδιασμού.

Ανάπτυξη

Αναπτύσσουμε το λογισμικό σε στάδια και με την χρήση δοκιμαστικών εκδόσεων (version control) παρουσιάζουμε την εξελικτική πορεία του λογισμικού ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε την πραγματική μορφή που παίρνει το λογισμικό και πάνω σε αυτή να επισημαίνονται βελτιωτικές ενέργειες.

Έλεγχος

Γίνεται η εγκατάσταση του ολοκληρωμένου λογισμικού στην επιχείρηση σας και στην συνέχεια το λογισμικό εκτελείται σε δοκιμαστική λειτουργία για κάποιο χρονικό διάστημα, ώστε να διασφαλιστεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.